Stand North Wales CIC

Mae STAND Gogledd Cymru’n falch o allu cynnig, YN DDI-DÂL

Creu: gweithdy crefft

Peintio ar wydr, peintio ar seramig, celf ar gynfas

Ar gyfer oedolion awtistig, pawb dros 18 oed

Dydd Mawrth 26 Mawrth

Llyfrgell Y Rhyl

Stryd eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA

10.00 – 12.00 am

I archebu lle, cysylltwch â Sarah drwy ffonio’r rhif 07749998708 neu

E-bost [email protected]

Diolch yn fawr am y nawdd a dderbyniwyd trwy law Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, gan y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.

Ymgyrch #AutismAwareAutumn

 

Translate »
Main Menu